Blueberry Garden - the first EXO XiuMin Vietnamese Fansite
안녕하세요 ♡ Have a nice time at Blueberry Garden
Blueberry Garden - the first XiuMin Vietnamese Fansite
 • Music

You are not connected. Please login or register

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update

Go to page : 1, 2, 3  Next

Go down  Message [Page 1 of 3]

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
Nơi tổng hợp tất cả Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk !

*Chú ý:
- Tất cả các bài post đều phải ghi rõ nguồn
- Các bài trans sang tiếng Việt phải tự mình trans, không được lấy từ người khác.
- Không comment tại topic này !


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
011012 EXO-M's Official Weibo Update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  Ibdu6YawF6nQg

Cre: EXO M weibo


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
071012 Lay's Birthday Update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  VJ9O5

Cre: EXO M weibo


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
301012 SM's Official Twitter Update - Happy Halloween with EXO-M

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  IgB90omrxqQNp

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  IXJIWMJI4rapa

Cre: EXO M facebook


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
031112 SM Official Weibo's Update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  9703c8a7jw1dyhvgdxg3lj

Cre: SM weiboLast edited by GardenOwner on 16/4/2013, 6:49 pm; edited 1 time in total


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
161112 EXO M Facebook update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  SUWBp

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  60258210

Cre: EXO M facebook


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
181112 SM Official Facebook's Update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  8ld7d

Cre: SM Facebook


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
221112 SM Official's Twitter Update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  OrHdH

Cre: SM twitter


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
231112 SMT official facebook update (Kangta's lunar birthday)

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  CEXt5

Cre: SM facebook


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
021212 SM Official Facebook's Update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  9bb2c1d0jw1dzfea5dckuj

Cre: SM facebookLast edited by BaoziLover on 22/12/2012, 8:22 pm; edited 1 time in total


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
211212 SM's Official Weibo Update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  Tumblr10

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  Tumblr_mfez5wtY1E1rfratso2_1280

Cre: SM weibo


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
311212 EXO M facebook update


[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  9bb2c1d0gw1e0daj3qw2ej

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  9bb2c1d0gw1e0dc43xg5ej

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  HHfbY

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  Lpvfa

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  Nc7Pq

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  QC8dM

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  Ur8Dp


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
070213 EXO K Weibo update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  LAnqXyX


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
[25.03.13] EXO @ Super Show 5 in SEOUL

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  9703c8a7jw1e327o2vqy9j

Cre: smtown


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
EXO-M Official Website Update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  JbdDx7TPJ6DTb0

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  JbaGvOqhsKHYMr

Cre: EXO-M Official


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
[OFFICIAL] EXO M @ Super Joint Concert in Thailand

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  9bb2c1d0gw1e38z23c9ocj

Cre: exo m weibo


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
080413 EXO M's OFFICIAL WEBSITE UPDATE

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  1FSQPck

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  ADZq75E

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  Znj7fgb

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  BscyUY8

Cre: exo-m's official website


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
110413 EXO's Kakaotalk Update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  Cc2mGAv

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  JNfhmrf

Cre: EXO Kakaotalk


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
160413 SM Town's weibo update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  4n2kjuW

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  QXKStDZ

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  Tsk6DH1

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  F9TMYiY

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  1UKo4cD

Cre: SM Town weibo


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
200413 EXO M website update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  0k3WnXc

Cre: exo m website


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
160513 SM Official Facebook Update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  PwnGoyX

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  MMDlQaC

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  ZTO8Lw1

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  ArPFQzI

Cre: SMTOWN


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
170513 EXO M Website Update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  63rzdxk

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  TsJj7Cn

Cre: EXO M official website


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
180513 EXO M Website Update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  OpZZr9b

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  Gcm6V1a

Cre: EXO M official website


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
190513 EXO M Website Update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  ZPR4KTO

Cre: EXO M official website


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

GardenOwner

GardenOwner
Admin
Admin
230513 EXO M Website Update

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  ARM46ld


-----------Blueberry Gardener-----------

[OFFICIAL] Facebook/Fancafe/UFO/Twitter/Weibo/Kakaotalk Update  EsYBJnq
https://xiuminionsvn.forumvi.com

Sponsored content


Back to top  Message [Page 1 of 3]

Go to page : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum