Blueberry Garden - the first EXO XiuMin Vietnamese Fansite
안녕하세요 ♡ Have a nice time at Blueberry Garden
Blueberry Garden - the first XiuMin Vietnamese Fansite
  • Music

You are not connected. Please login or register

[Trans] Fanacc about EXO M XiuMin - FROM A REGIONAL STAFF IN CHINA

Go down  Message [Page 1 of 1]

-Xiumin, when he is off-stage,he is quite diffirent.I feel that the other younger members are quite afraid him.Further more,when K’s members are there,the feeling is even more clear.Xiumin,to compare with EXO-K’s leader,is even more solemn.Xiumin likes smiling.His Chinese is not standard much.A staff used to help him correct his chinese pronunciation,he laughed and kept repeating that phrase.

-A co-worker told him, “Your face looks like a doll”.He asked “What?”.My co-worker told in English : “Looks Young”. He immediately “Aa~~ Xiexie~” Then he laughed .So a cute kid.

-CHEN doesn’t talk much with others people.The one he talks the most with are XIUMIN and KRIS.

-Xiumin, khi ở phía sau sân khấu, có tí khác biệt. Tôi cảm thấy rằng các thành viên khác khá là sợ anh. Hơn thế nữa, khi có mặt các thành viên của K, cảm giác ấy còn rõ ràng hơn. Xiumin, so với trưởng nhóm của EXO K, có vẻ còn nghiêm khắc hơn. Xiumin thích cười. Tiếng Trung của anh không chuẩn lắm. 1 nhân viên đã từng giúp anh ấy phát âm tiếng Trung tốt hơn, anh cười và cứ lặp lại câu ấy.

-1 cộng tác viên bảo với anh, “gương mặt cậu giống như búp bê vậy.” Anh hỏi “Sao ạ?”. Người đó lặp lại bằng tiếng Anh “Looks young”. Anh lập tức trả lời “Aa~ xiexie (xin cảm ơn)”. Thế là anh cười. Quả là 1 cậu bé đáng yêu.

-Chen không nói chuyện nhiều với mọi người. Người cậu ấy trò chuyện nhiều nhất là Xiumin và Kris.

Credits: o_l_y3
Etrans: Hunhanqt
Vtrans: Bonnie@xiuminionsvn
TAKE OUT WITH FULL CREDIT


-----------Blueberry Gardener-----------


View user profile http://xiuminionsvn.forumvi.com

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum