Blueberry Garden - the first EXO XiuMin Vietnamese Fansite
안녕하세요 ♡ Have a nice time at Blueberry Garden
Blueberry Garden - the first XiuMin Vietnamese Fansite
  • Music

You are not connected. Please login or register

[Trans] 140912 EXO M XiuMin @ Ent. E Gen. Radio

Go down  Message [Page 1 of 1]@LTwoEntertainmentHK : EXO-M 台灣行XIU MIN 小事分享 : 當圭賢前輩在綵排SOLO 演出時,XIU MIN 一直專心的看著,專心的程度就好像看不到旁人一樣。希望你有一天也能像圭賢一樣喔 !

@LTwoEntertainmentHK : EXO-M trivia from Xiumin in Taiwan: while Kyuhyun is doing his solo rehearsal, Xiumin is watching really attentively all the way through, his level of attentiveness is almost like he didn’t notice anything else around him. Hope you can be like your senior one day!

(trans by exoplanetinvasion)

@LTwoEntertainmentHK : câu chuyện nhỏ về XiuMin tại Đài Loan: khi KyuHyun diễn tập màn trình diễn solo của mình, XiuMin đã theo dõi rất chăm chú suốt buổi diễn, độ tập trung của cậu ấy cứ như cậu không còn biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh nữa. Hy vọng rằng cậu sẽ thành công như tiền bối của mình trong tương lai!

Cre: LTwoEntertainmentHK
V-trans: BonnieJung

View user profile http://xiuminionsvn.forumvi.com

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum