Blueberry Garden - the first EXO XiuMin Vietnamese Fansite
안녕하세요 ♡ Have a nice time at Blueberry Garden
Blueberry Garden - the first XiuMin Vietnamese Fansite
  • Music

You are not connected. Please login or register

[TRANS] 030912 Love JK Interview - Xiumin thú nhận

Go down  Message [Page 1 of 1]

luna2210

avatar
Moderator
Moderator
: When you meet someone you like, how will you confess?Xiumin: Timing is very important for confessing. You have to first observe, and when the timing and feeling is right.. I won't use any techniques or anything, I will just confess directlyMC: Can you demonstrate using another member?Xiumin: *looks around to see which member is suitable*Chen: Towards the camera!Xiumin: Actually I...Kris: WAIT! Confess to me... just kiddingXiumin: Actually, I have liked you from the very beginning. Do you want to go out with me?


Q: Khi bạn gặp một ai đó bạn thích, bạn sẽ thú nhận như thế nào?
XiuMin: Thời gian là rất quan trọng để bày tỏ/ Trước tiên bạn phải quan sát, và khi thời gian và cảm giác là đúng... Tôi sẽ không sử dụng bất kỳ kỹ thuật hoặc bất kỳ điều gì, tôi sẽ thú nhận trực tiếp.
MC: Bạn có thể chứng mình bằng cách sử dụng một thành viên khác?
XiuMin: *nhìn xung quanh để xem có thành viên nào phù hợp*
Chen: Tiến tới camera!
XiuMin: Thực ra l...
Kris: Đợi ddax~ Thú nhận với tớ...đùa thôi
XiuMin: Thực ra, tôi đã thích bạn ngay từ ban đầu. Bạn có muốn đi chơi với tôi không?

Cre: @EXOnesia
E-trans: sadsuho
V-trans: Luna @xiuminionsvn


-----------Blueberry Gardener-----------

Bao Zi chu --- Bacon baozi1 --- Tửng phankhich
View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum